Προσέγγιση και Υλοποίηση*

Αναγνωρίζουμε, εστιάζουμε και προσεγγίζουμε τις ανάγκες σου ολιστικά και σε βάθος, σε σωματικό, νοητικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο.

Η προσέγγιση και υλοποίηση πραγματοποιούνται συνδυαστικά και βασίζονται στην χρήση πολλαπλών μεθόδων, εργαλείων, τεχνικών και δεξιοτήτων. Η δε επιλογή και ο συνδυασμός αυτών καθορίζονται και θεμελιώνονται από την μοναδικότητά σου.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι μέθοδοι, τα εργαλεία, οι τεχνικές και οι δεξιότητες που χρησιμοποιούνται:

 • Θετική Ψυχολογία
 • Ήχος & Ηχοθεραπευτική
 • Μουσική & Μουσικοθεραπεία
 • Βιωματικά φωνής
 • Ολιστική Συμβουλευτική
 • Coaching
 • Mentoring
 • Κιναισθητική Νοημοσύνη
 • Mindfulness
 • Τεχνικές Διαλογισμού
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Χρωματοψυχολογία
 • Εναρμόνιση Χώρου
 • Γεωπαθολογία
 • Ενεργειακό σύστημα

Αναλυτικά

Ήχος – Ηχοθεραπευτική – Ψυχολογία των Ήχων

Από τα βάθη του χρόνου είναι ευρύτατα διαδεδομένη η δύναμη, η σημασία και η χρήση του ήχου από όλους τους μεγάλους πολιτισμούς.

Αρχαίοι λαοί όπως Έλληνες, Αιγύπτιοι, Ινδοί και Κινέζοι χρησιμοποιούσαν τον ήχο ξεκινώντας από απλές και καθημερινές εφαρμογές έως την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, την θεραπεία, την υγεία, την κάθαρση και σε βαθύτερες καταστάσεις της συνείδησης. Εστίαζαν σε σωματικό, νοητικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο αναζητώντας και φέρνοντας αρμονία, υγεία, ευημερία.

Μεγάλοι φιλόσοφοι της εποχής όπως ο Πλάτωνας ,ο Αριστοτέλης, ο Πυθαγόρας και πολύ άλλοι μελέτησαν τον τρόπο που επηρεάζει η μουσική τον ανθρώπινο ψυχισμό καθώς επίσης και τον τρόπο που αλληλεπιδρά με την υγεία του και την συνείδησή του.

Ο Ηράκλειτος, έλεγε “Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’ αυτό μένειν.” Και πράγματι όλα βρίσκονται σε κίνηση, όλα δονούνται, όλο το σύμπαν.

Αυτές οι δονήσεις μπορεί να είναι χαμηλές ή υψηλές, (συχνότητα δόνησης). Όταν ανησυχούμε, θυμώνουμε, φοβόμαστε… εκπέμπουμε χαμηλές συχνότητες, ενώ όταν είμαστε καλά και σε ισορροπία, νιώθουμε χαρά, γαλήνη, ευγνωμοσύνη… οι συχνότητες μας είναι υψηλές. Καθώς οι συχνότητες μας αλλάζουν και ανυψώνονται, αρχίζουμε και δημιουργούμε υψηλότερες δονητικές καταστάσεις γύρω μας.

Η γνώση της επιστήμης του ήχου δείχνει ότι ο ήχος είναι κάτι περισσότερο από απλά δονητικά σήματα και όχι μόνο αλληλεπιδρά με την ζωή, αλλά τη διατηρεί και την αναπτύσσει. Χρησιμοποιείται για να προάγει τη φυσική αλλά και τη συναισθηματική ευεξία των ανθρώπων. Αντικαθιστά τις αρνητικές επιδράσεις με ισχυρά κίνητρα βελτίωσης της ποιότητας της ζωής μας, ωθώντας μας στην αλλαγή συμπεριφοράς και στην ανάληψη δράσεων για βελτίωση της καθημερινότητά μας. Έχοντας πρόσβαση στις βαθύτερες καταστάσεις της συνείδησης επαναφέρει τον άνθρωπο σε αρμονία με τον εαυτό του και με το σύμπαν.

Με την σωστή χρήση του μπορούμε να συντονίσουμε και να εναρμονιστούμε ολιστικά και αρμονικά. Με θεμέλιο την Δύναμη που έχει η επίδραση του Ήχου εντάσσουμε ποικιλόμορφες υπηρεσίες, μεθόδους, τεχνικές, παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό μια ολοκληρωμένη ολιστική προσέγγιση σε σωματικό, νοητικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο.

Μουσική & Μουσικοθεραπεία

Μουσική

Η μουσική υπάρχει παντού και η έννοια της είναι τόσο παλιά όσο και η δημιουργία του κόσμου. Είναι υψίστης σημασίας και καθοριστική η επιρροή που έχει η μουσική στην ζωή των ανθρώπων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα επηρεάζοντας και επιδρώντας βαθιά στο σωματικό, νοητικό και συναισθηματικό μας κόσμο.

Η μουσική αποτελείται από διάφορα στοιχεία όπως ο ρυθμός, η μελωδία, η αρμονία, ο παλμός, η τονικότητα, η ένταση κτλ, στοιχεία τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ίδια την ανθρώπινη οντότητα και το σύμπαν. H ένταση, ο παλμός, και ο ρυθμός βρίσκονται στους κτύπους της καρδιάς μας, στην αναπνοή μας και στις κινήσεις μας. Όταν γελάμε, κλαίμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε, αγαπάμε, πονάμε, επικοινωνούμε, φωνάζουμε ή τραγουδάμε δημιουργούμε μελωδίες που έχουν ένταση, ρυθμό και συγκεκριμένη διάρκεια. Η μουσική βρίσκεται βάθια στην ύπαρξη μας, και στην συνειδητότητα μας, επηρεάζοντας εμάς και τον κόσμο μας.

Μουσικοθεραπεία

Η έννοια της μουσικής στην θεραπεία είναι τόσο παλιά όσο και η μουσική.

Η μουσικοθεραπεία επιδρά ψυχοθεραπευτικά και έχει ολιστικό χαρακτήρα. Μέσω της χρήσης της μουσικής και των μουσικών οργάνων στοχεύει στην αντιμετώπιση, επαναφορά, διατήρηση, βελτίωση και προαγωγή της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και πνευματικής υγείας. Η μουσικοθεραπεία βασίζεται στην επιστήμη της κυματικής, σύμφωνά με την οποία κάθε τι δονείται στην δική του συγκεκριμένη συχνότητα.

Όταν αυτή η συχνότητα διαταράσσεται ή μεταβάλλεται, επιφέρει αρνητικές αλλαγές στον άνθρωπο που εκδηλώνονται ως ψυχοσωματικές διαταραχές, ασθένειες κλπ. Σε αυτό το σημείο έρχεται ο ήχος για να μας επηρεάσει θετικά προσπαθώντας να επαναφέρει τις δονητικές συχνότητες στο φυσιολογικό, υγιές και πρωταρχικό τους στάδιο.

Φωνητική & Βιωματικά φωνής

Η ανθρώπινη φωνή αποτελεί το παλαιότερο εκφραστικότερο και πλουσιότερο σε αποχρώσεις μουσικό όργανο και μέσω έκφρασης, με εκατοντάδες ήχους και φωνήματα όλων των γλωσσών της υφηλίου. Έχει χρησιμοποιηθεί και συνεχίζει να χρησιμοποιείται με αναρίθμητους τρόπους επηρεάζοντας τόσο εμάς όσο και τον υπόλοιπο κόσμο γύρω μας, βαθιά σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και πνευματικά.

Ο Σωκράτης έλεγε ότι η σοφία είναι αποτέλεσμα της μελωδίας και του λόγου και όταν αυτά τα δύο είναι καλά συνταιριασμένα προκύπτει η ευδαιμονία. Έτσι είναι και η δική μας φωνή, αυτή που πρωτίστως θα μας βοηθήσει και θα μας στηρίξει.

Χρησιμοποιούμε ποικιλόμορφες δραστηριότητες φωνητικής και βιωματικών φωνής όπως : τους συνδυασμούς φωνής και κίνησης, τα τραγούδια μάντρας και ειδικών φωνηέντων, τη φωνητική εναρμόνιση μέσω του συντονισμού, την ανακάλυψη της αληθινής και αυθεντικής μας φωνή μέσω βιωματικών φωνής θεραπευτικού και δημιουργικού χαρακτήρα, φωνητικής απελευθέρωσης οποιουδήποτε μπλοκαρίσματος και ενδυνάμωσης κ.α.

Είναι η δική μας φωνή που θα βελτιώσει την κοινωνικότητά μας, την αυτογνωσία μας, την ανάπτυξη και εξέλιξή μας. Αυτό συμβαίνει εκφράζοντας τον εαυτό μας και τα συναισθήματα μας βιωματικά πχ. με βάση τον αναστεναγμό, το γέλιο ίσως το κλάμα, την ομιλία, την επικοινωνία, την έκφραση και το τραγούδι .

Με υπομονή, αγάπη και αφοσίωση, ανακαλύπτουμε και βιώνουμε τον εαυτό μας μέσω βαθιάς συνείδησης και αλήθειας, προσφέροντας πραγματική ολιστική βελτίωση στην ποιότητα ζωής μας.

Θετική Ψυχολογία

Η Θετική Ψυχολογία προάγει την ευζωία, την ευεξία, την ευημερία και μας ενθαρρύνει να απολαμβάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζωή μας, βιώνοντας την με μεγαλύτερη χαρά, αγάπη, ικανοποίηση, ισορροπία και ευτυχία.

Δίνει έμφαση στην ενίσχυση των θετικών χαρακτηριστικών και βιωμάτων του ατόμου και διευρύνει τον ορίζοντα της σκέψης εμπλουτίζοντας τις δράσεις και τις πράξεις του.

Μας διδάσκει να μην εμμένουμε στις αρνητικές πτυχές της ζωής μας, αλλά να στραφούμε προς τις θετικές εμπειρίες που βιώνουμε, στα δυνατά χαρακτηριστικά μας και στην προσπάθεια να τα ενισχύσουμε.

Η Θετική Ψυχολογία καλλιεργεί τις δυνατότητες και τις δεξιότητες που ενυπάρχουν σε κάθε άτομο και έχει εφαρμογές σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο καθώς επίσης και σε ευρύτερο πλαίσιο οργανισμών και εταιρειών.

Με την Θετική Ψυχολογία μαθαίνουμε ότι όλοι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε περισσότερο ευτυχισμένοι και ότι μπορούμε να βρούμε νόημα στη ζωή μας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, αρκεί να μάθουμε τον τρόπο και να επιμείνουμε σε αυτόν.

Ολιστική Συμβουλευτική & Mentoring

Η Ολιστική Συμβουλευτική αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου. Η μέθοδος, σύμφωνα με το πρότυπο της Ολιστικής θεώρησης, αντιλαμβάνεται και εστιάζει στον άνθρωπο ως ένα σύνθετο σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ του νου, των συναισθημάτων, του σώματος και του πνεύματος.

Στόχος της Ολιστικής Συμβουλευτικής είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια πλούσια σε θετικές εμπειρίες και ισορροπημένη ζωή και να βελτιώσει τον τρόπο που βιώνουμε αυτή, στο παρόν. Πέραν της σωματικής χαλάρωσης, της συναισθηματικής ανακούφισης και της διανοητικής ηρεμίας , ενισχύουμε την προσωπική μας δύναμη διευρύνοντας την οπτική μας για τα πράγματα, επαναπροσδιορίζοντας τις ανάγκες μας, αποκτώντας συνειδητότητα και αυτοεπίγνωση και αντλώντας έμπνευση για θετικές αλλαγές στα μοτίβα συμπεριφοράς, τις απόψεις και τις συνήθειές μας.

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των συνεδριών Ολιστικής Συμβουλευτικής έχεις αναπτύξει στο μέγιστο τις δεξιότητες που ολοκληρώνουν το σωματικό, συναισθηματικό και νοητικό σου δυναμικό και την ικανότητα και ευελιξία να σχεδιάζεις και να δοκιμάζεις νέους τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι βελτιώνεις την ψυχική και σωματική σου υγεία και βιώνεις με πληρότητα και χαρά τη ζωή, στο εδώ και τώρα.

Coaching

Ο Σωκράτης, μέσω της διαλεκτικής και μαιευτικής πρακτικής, με τη μέθοδο των ερωτήσεων και αποκρίσεων, προκαλούσε στον συνομιλητή του έναν έντονο εσωτερικό προβληματισμό και μια διαρκή εσωτερική αναζήτηση, κάνοντας χρήση των εσωτερικών του εμπειριών και δυνατοτήτων. Μέσω του δημιουργικού διαλόγου επιχειρούσε να εντοπίσει δυνατά και αδύναμα σημεία. Να ανακαλύψει την αλήθεια και να ωθήσει τον συνομιλητή του στην εξέλιξη και την αλλαγή.

Στις μέρες μας το coaching σε βοηθάει να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αντιληφθείς, να κατανοήσεις, να συνειδητοποιήσεις και να μάθεις. Σε βοηθάει να εμπνευστείς, να θέσεις προτεραιότητες, να διαχειριστείς, να κινητοποιηθείς, να σχεδιάσεις στρατηγικές, να αναλύσεις και να λύσεις προβλήματα, να χτίσεις, να αυτοπειθαρχήσεις, να αποδόσεις, να ενδυναμωθείς και να πιστέψεις στον εαυτό σου.

Coaching είναι μία μέθοδος εξωτερίκευσης των σκέψεων σου ώστε κάθε σκέψη να σε οδηγήσει σε μια νέα συμπεριφορά και κάθε νέα συμπεριφορά σε μια διαφορετική αντίδραση δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να υπάρξει ανάπτυξη, εξέλιξη και αλλαγή μέσα από σένα και μόνο από σένα με την στήριξη και την συμπαράσταση του Coach, ως συνοδοιπόρου στο ταξίδι σου.

Mindfulness & Τεχνικές Διαλογισμού

Ενσυνειδητότητα (mindfulness) είναι η ολιστική προσέγγιση της συνειδητότητας η οποία βιώνεται στο παρόν, ηθελημένα και ουσιαστικά. Αποτελεί τη νοητική, συναισθηματική και σωματική επίγνωση, των σκέψεων, των επιθυμιών, των προθέσεων και των εμπειριών και την παρατήρηση και γνωριμία με αυτές, χωρίς την άσκηση κριτικής. Η κάθε εμπειρία βιώνεται δίχως συναισθηματική ένταση, συνειδητά και όχι μηχανικά και αυτόματα.

Με την ενσυνειδητότητα οι καταστάσεις δεν αξιολογούνται ως καλές ή κακές, σωστές ή λάθος αλλά γίνονται αντιληπτές και βιώνονται χωρίς κριτική. Εστιάζουμε σε αυτό που υπάρχει και όχι σε αυτό που θα θέλαμε ή πιστεύουμε πως θα ήταν ιδανικό να υπάρχει και μαθαίνουμε να μην αναλωνόμαστε στη θλίψη ή τον θυμό για το παρελθόν και το άγχος για το μέλλον. Ο στόχος της πρακτικής αυτής είναι να απαλλαχθούμε από την πίεση που νιώθουμε όταν κρίνουμε κάθε εμπειρία μας και να έρθουμε στη μεγαλύτερη δυνατή επαφή με την παρούσα στιγμή.

Ο Διαλογισμός αποτελεί μια κατάσταση κατά την οποία το υποκείμενο έχοντας συνείδηση αλλά όχι σκέψεις , βιώνει την πλήρη εγρήγορση και ταυτόχρονα ηρεμία και γαλήνη μέσα του. Είναι μια κατάσταση επίγνωσης, συγκέντρωσης, δεκτικότητας, εστίασης και πνευματικής διαύγειας όπου το μυαλό αποφορτίζεται από περιττές σκέψεις από το παρελθόν ή για το μέλλον. Ο διαλογισμός δεν προϋποθέτει κάποια συγκεκριμένη δράση αλλά ως κατάσταση συνειδητότητας μπορεί να συμβεί/να επιτελεσθεί/να γίνει κατά τη διάρκεια των καθημερινών μας εργασιών

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι η ικανότητά μας να μάθουμε και να εφαρμόσουμε 5 βασικά στοιχεία:

1. Δυνατότητα να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα συναισθήματά μας την ώρα που δημιουργούνται (αυτοεπίγνωση), να αναλαμβάνουμε την ευθύνη τους και να τα χρησιμοποιούμε σωστά για την λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων, αξιολογώντας ρεαλιστικά τις ικανότητες μας και με συνειδητό το αίσθημα της αυτοπεποίθησης.

2. Έλεγχος των συναισθημάτων με αυτοκυριαρχία, αυτορρύθμιση και αυτοέλεγχο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της μέρας. Έτσι αποκτάται η ικανότητα της χειραγώγησης των συναισθημάτων και του χειρισμού τους με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων της ζωής και όχι να παρεμποδίζουν και τις περιπλέκουν.

3. Το να εξερευνούμε και να θέτουμε κίνητρα στον εαυτό μας με σκοπό την επίτευξη στόχων. Μαθαίνουμε να εμπνεόμαστε, να δεσμευόμαστε, να παίρνουμε πρωτοβουλίες, να είμαστε αισιόδοξοι, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Επιτυγχάνεται η αυτοβελτίωση, η πίστη στις ικανότητές μας, η αισιοδοξία, η επίγνωση του ρίσκου και η απώθηση του φόβου να ρισκάρουμε, η σωστή ιεράρχηση αναγκών και στόχων και τέλος η επιμονή και συνέχιση της πορείας προσπερνώντας τις αποτυχίες και τις ματαιώσεις της ζωής.

4. Αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων (ενσυναίσθηση και ευσυνειδησία). Αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και από την οπτική γωνία των άλλων και χειριζόμαστε σωστά την διαφορετικότητα.

5. Διαχείριση των σχέσεων με τους άλλους. Αντιλαμβανόμαστε τις κοινωνικές καταστάσεις και αλληλεπιδρούμε ομαλά. Αναπτύσσουμε καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ακούμε προσεκτικά, επικοινωνούμε ουσιαστικά , συνεργαζόμαστε, διαπραγματευόμαστε και επιλύουμε διαφωνίες. Ελέγχουμε τις προσωπικές μας προκαταλήψεις ώστε να μην επηρεάζουν την κρίση μας, δεν επικρίνουμε αλλά εκδηλώνουμε ειλικρινή συναισθήματα και προθέσεις. Έτσι καλλιεργούμε εποικοδομητικές σχέσεις.

Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Η επικοινωνία είναι μία ζωτική ανάγκη για τον άνθρωπο και η σωστή χρήση της επηρεάζει καθοριστικά την καθημερινότητά του, καθώς ένα σημαντικό και καθοριστικό μέρος του χρόνου μας αφιερώνεται στην αμοιβαία ανταλλαγή σκέψεων, μηνυμάτων, συναισθημάτων, ιδεών, απόψεων, γνωμών, προσδοκιών, επιθυμιών, γνώσεων, εμπειριών και πολλών άλλων ειδών πληροφοριών.

Η επικοινωνία σχετίζεται με τις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις (ερωτικές, φιλικές, οικογενειακές, επαγγελματικές κ.α. ) και γίνεται με νοήματα (νοηματική), λέξεις (προφορική) ή γράμματα (γραπτή). Η διαπροσωπική επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο λεκτικές πλευρές (π.χ. περιεχόμενο του λόγου, τόνος της φωνής) όσο και μη λεκτικές πλευρές (π.χ. έκφραση του πρόσωπου, κινήσεις του σώματος).

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δίνεται μεγάλη σημασία στην σωστή επικοινωνία και τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία και εκατοντάδες άρθρα σχετικά με την σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, οι έρευνες συνεχίζουν να δείχνουν ότι το 70 – 80% της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων περιέχει ατελή ή ελλιπή μεταβίβαση μηνυμάτων. Υπάρχει εμφανής αδυναμία στην μετάδοση πληροφοριών, στην κατανόηση συναισθημάτων, στην έκφραση ιδεών και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ανθρώπων. Οι λόγοι είναι τόσο πολλοί, διαφορετικοί και περίπλοκοι, όσο και οι ίδιοι οι άνθρωποι.

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι το κλειδί για την αποτελεσματική επικοινωνία και μπορούν να διδαχθούν και να ενισχυθούν.

Κιναισθητική Νοημοσύνη

Η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί το σώμα ή μέλη του προκειμένου να εκφράσει ιδέες, πληροφορίες και συναισθήματα ,να κατασκευάσει χρηστικά αντικείμενα, να λύσει προβλήματα, να αντιληφθεί καταστάσεις ή να σκεφτεί.

Η χρήση της γλώσσα του σώματος δεν συμβάλλει μόνο στην αξιοποίηση της κατεχόμενης γνώσης, αλλά αποτελεί και άριστο μέσο νοητικής ανάπτυξης και μάθησης.

Συγκεκριμένα, η σωματική – κιναισθητική νοημοσύνη αφορά στην ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε ολόκληρο το σώμα για να εκφράσουμε με επιδεξιότητα ιδέες και συναισθήματα (όπως, π.χ., ένας χορευτής ή ένας ηθοποιός), να κινηθούμε πέρα απ’ τα φυσικά όρια (όπως, π.χ., ένας αθλητής), καθώς και να δημιουργήσουμε ή να μετασχηματίσουμε αντικείμενα χρησιμοποιώντας με ευκολία τα χέρια μας (όπως, π.χ., ο τεχνίτης, ο γλύπτης, ο μηχανικός ο χειρουργός κλπ.).

Αυτός ο τύπος νοημοσύνης συνδέεται μέρους του εγκεφάλου που ελέγχει τη σωματική κίνηση και αφορά τη γνώση και την αντίληψή μας για το σώμα μας.

Ψυχολογία των Χρωμάτων

Ο κόσμος γύρω μας αποτελείται από χρώματα και η επίδραση τους πάνω μας είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα μπορούμε να φανταστούμε. Τα χρώματα δεν τα βλέπουμε μόνο αλλά ουσιαστικά τα νιώθουμε. Κάθε χρώμα έχει την δική του συχνότητα δόνησης. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, Κινέζοι, Ινδοί και Έλληνες γνώριζαν την επίδραση των χρωμάτων συνολικά (νοητικά, συναισθηματικά, σωματικά) και τα χρησιμοποιούσαν για ευεξία, ευζωία, ευημερία, αρμονία και θεραπεία .

Τα χρώματα αλληλεπιδρούν, διαμορφώνουν και επηρεάζουν καθοριστικά τον άνθρωπο ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην καθημερινότητά του και συνδέονται με τα συναισθήματα, την ψυχολογία, την διάθεση και τις ανθρώπινες σχέσεις . Επηρεάζουν και αποκαλύπτουν μέρος του χαρακτήρα, διεγείρουν τις αισθήσεις, ξυπνούν συγκινήσεις και συναισθήματα. Ακόμη η Αύρα και τα ενεργειακά σώματα αποτελούνται από χρώματα και κάθε τι αρνητικό εκδηλώνεται πρωτίστως χρωματικά στην Αύρα του ατόμου πριν ακόμα εκδηλωθεί στο σώμα του.

Τα χρώματα συντελούν θετικά αλλά και αρνητικά στην διαμόρφωση της υγεία και την ποιότητα της ζωής μας γι’ αυτό και τα χρησιμοποιούμε για την αποκατάσταση της σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής ισορροπίας, τη βελτίωση της διάθεσης και την προσωπική ανάπτυξη.

Εναρμόνιση Χώρου & Ενεργειακός καθαρισμός χώρου

Εναρμόνιση χώρου.

Η αλληλεπίδραση μας με το χώρο όπου ζούμε και μας περιβάλει παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της ζωής μας, στη σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους σε ερωτικό, φιλικό , οικογενειακό ,επαγγελματικό επίπεδο κ.α.

Στο σπίτι μας περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας και είναι ο χώρος στον οποίο πραγματικά ζούμε, αναπνέουμε, ονειρευόμαστε, κουβεντιάζουμε, χαλαρώνουμε, διασκεδάζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε, νιώθουμε ασφάλεια , δημιουργούμε οικογένεια, κάνουμε έρωτα… Υπάρχουν όμως και στιγμές που βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα και αρνητικές καταστάσεις της ζωής μας.

Σε ένα περιβάλλον όπου λείπει η ισορροπία, δημιουργούνται αρνητικές επιδράσεις με αντίκτυπο στην ψυχική, νοητική, σωματική και πνευματική μας υγεία, την ανάπτυξη και την συμπεριφορά μας.

Εναρμονίζοντας σωστά τον χώρο μας οδηγούμαστε στο Ευ Ζην, έναν τρόπο ζωής όπου εμείς και η οικογένειά μας ζούμε ήρεμα και αρμονικά, χωρίς άγχος και ένταση αλλά με ευημερία, πλούτο, υγεία και ευτυχία. Έτσι βελτιώνουμε στο μέγιστο την ποιότητα και τις συνθήκες της ζωής μας, χαράζουμε την πορεία που πραγματικά επιθυμούμε να ακολουθήσουμε και επιτυγχάνουμε τους στόχους μας.

Ενεργειακή Εναρμόνιση Χώρου.

Όταν υπάρξει στον χώρο μας ένταση, διαφωνίες, θυμός, συζητήσεις για αρνητικά θέματα, επισκέπτες με αρνητική ενέργεια κ.α. τότε αλλάζει η συχνότητα της ενέργειας του χώρου. Δημιουργείται ενέργεια χαμηλής συχνότητας και δόνησης (αρνητική ενέργεια) στασιμότητα, μπλοκαρίσματα τα οποία διαταράσσουν την ενεργειακή αρμονία του σπιτιού μας και επηρεάζουν καθοριστικά τα μέλη της οικογένειας που ζουν στον χώρο.

Η εξισορρόπηση και η ενεργειακή εναρμόνιση είναι η τέχνη εναρμόνισης του ενεργειακού καθαρισμού στον χώρο. Αρκεί να αντιληφθείς το σπίτι σαν σύμβολο της ψυχικής, πνευματικής, συναισθηματικής και σωματικής σου υγείας για να κατανοήσεις ότι η επαναφορά υψηλής ενεργειακής δονητικής συχνότητας (θετική ενέργεια) και ο καθαρισμός από χαμηλή ενεργειακή συχνότητα (αρνητική ενέργεια) είναι επιτακτική ανάγκη.

Γεωπαθολογία

Γεωπαθολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις διάφορες μορφές της γήινης, ατμοσφαιρικής, κοσμικής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και των επιδράσεών τους στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αν και άγνωστη στο ευρύ κοινό είναι μία επιστήμη με ηλικία πολλών χιλιάδων ετών που χρησιμοποιούνταν στην Αρχαία Ελλάδα, την Κίνα, την Αίγυπτο και αλλού για την επιλογή του κατάλληλου τόπου στην ανέγερση κυρίως ναών αλλά και πόλεων. Στη σύγχρονη εποχή διευρύνει την έρευνά της και στο επίπεδο των βλαβερών ακτινοβολιών που εκπέμπονται από τεχνολογικά μέσα όπως υπολογιστές κινητά τηλέφωνα κ.α.

Στην πράξη οι βλαβερές γήινες ακτίνες (γεωπάθειες) που δημιουργούνται από διάφορα φυσικά φαινόμενα στο εσωτερικό της γης σε συνδυασμό με το γήινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες στον άνθρωπο, καθώς και να ενισχύσουν ήδη υπάρχουσες ασθένειες ή να καθυστερήσουν την θεραπεία τους. Το φαινόμενο καλείται Γεωπαθητικό στρες, ή Γεωπαθητική Ένταση ή Γεωπαθητικές επιβαρύνσεις.

Οι γεωπαθολόγοι ασχολούνται με την ανίχνευση και την εξουδετέρωση της βλαβερής για την υγεία ακτινοβολίας που απαντάται ανά τον πλανήτη και σχεδόν σε κάθε οικία.

Το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου αλληλεπιδρά με το ενεργειακό πεδίο του περιβάλλοντος του κάθε στιγμή γεγονός που επισημαίνει την αναγκαιότητα εξουδετέρωσης της επιβλαβούς ακτινοβολίας και την σπουδαιότητα της Γεωπαθολογίας.

Ενεργειακό Σύστημα

Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, τα δέντρα … τα πάντα γύρω μας συντίθενται και αποτελούνται από ενέργεια και περιβάλλονται από ενεργειακό πεδίο. Αυτό το ενεργειακό πεδίο εκτείνεται προς τα έξω και ονομάζεται αύρα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι ο υλικός κόσμος και το φυσικό σώμα είναι η μοναδική πραγματικότητα που υπάρχει και αυτό οφείλεται στο ότι μόνο αυτά γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις και συλλαμβάνονται από τον λογικό νου. Υπάρχουν όμως πολυάριθμες ενεργειακές δομές μέσα και γύρω από το φυσικό σώμα και αποτελούν το ενεργειακό σύστημα.

Το ενεργειακό σύστημα δομείται από τα ενεργειακά κέντρα ή chakras, τα λεπτοφυή σώματα ή ενεργειακά σώματα και τα ενεργειακά κανάλια και συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της υγείας του ατόμου, αλληλεπιδρώντας με το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και τον εσωτερικό ψυχισμό του.

Καθώς τα πάντα στο Σύμπαν, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου σώματος, συνδέονται, συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε ενεργειακή αλλαγή είτε προέρχεται από τον χώρο που μας περιβάλλει είτε προκαλείται από εμάς τους ίδιους, μας επηρεάζει είτε θετικά, είτε αρνητικά.

Συνειδησιακές καταστάσεις χαμηλών συχνοτήτων ενεργειακής δόνησης εκδηλώνονται με την μορφή άγχους, θυμού κ.α αλλά δημιουργώντας δονητικές καταστάσεις υψηλών συχνοτήτων όπως όταν διαλογιζόμαστε ή είμαστε σε ισορροπία, νιώθουμε χαρά, αγάπη και γαλήνη.

Ο συντονισμός με υψηλές δονήσεις ενισχύουν την θετική ενέργεια ενώ με χαμηλές, την αρνητική. Tυχόν δυσαρμονική ή ανεπαρκή λειτουργία ή και μπλοκαρίσματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενδυνάμωση, καθαρισμό και εναρμόνιση για να υπάρχει σωματική νοητική συναισθηματική και πνευματική υγεία, αρμονία και ευημερία.