Εταιρικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Απόδοσης.

Εταιρικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Απόδοσης.

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα ενεργειακής και ολιστικής ενδυνάμωσης και ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό Οργανισμών, Εταιριών, Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Φορέων, με πολλαπλά οφέλη.

Με τα πρωτοποριακά μας προγράμματα και με επίκεντρο τον άνθρωπο, σας βοηθάμε καθοριστικά να μεριμνήσετε για την ψυχική υγεία των εργαζομένων σας συμβάλλοντας στη δυναμική ανάπτυξη και εξέλιξή τους, όσο και σε αυτή της εταιρίας ή της επιχείρησής σας.

Μεταξύ άλλων τα προγράμματά μας προσφέρουν:

  • Ενδυνάμωση και βελτίωση της ψυχικής, νοητικής και σωματικής υγείας, φέρνοντας ευεξία και ευημερία.
  • Μείωση εργασιακού άγχους και έντασης.
  • Αύξηση της συμμετοχικότητας, της ενεργητικότητας, της δημιουργικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
  • Βελτίωση της ενεργητικής ακοής και επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, των τμημάτων και των ιεραρχικών επιπέδων, τόσο στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
  • Βελτίωση της ικανότητας της ενσυναίσθησης και του δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης, αυξάνοντας την ικανότητα διαχείρισης συναισθημάτων με νοητική διαύγεια και περισσότερη ηρεμία.
  • Ενδυνάμωση της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου, στη βελτίωση της συγκέντρωσης, της αφοσίωσης και της δέσμευσης.
  • Ενίσχυση της αισιοδοξίας, της αποτελεσματικής στοχοθέτησης και της προδιάθεσης της μακρόχρονης παραμονής στη θέση εργασίας.
  • Αποτελεσματική ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις, την εκτέλεση πολλών ενεργειών και την τυχόν πολυπλοκότητα και ασάφεια του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και στην αφομοίωση νέων θετικών μοτίβων εργασιακής συμπεριφοράς.
  • Ενδυνάμωση της ομάδας και της συνεκτικότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων με αποτέλεσμα τον περιορισμό εντάσεων και την αύξηση της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας.
  • Ενδυνάμωση στη συνταύτιση των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων των εργαζομένων, με τους στόχους της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία αναλυτική ενημέρωση